• S__52494366.jpg

    ประกาศการปฏิบัติตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงในสถานศึกษา

  • 1656309802-.jpg

    ขอเชิญร่วมทำบุญ "ปล่อยปลาเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา ครบรอบ 46 ปี"

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้บริหาร