อัลบัมทั้งหมด

วันไหว้ครู 2563

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ประกาศเจตจำนงค์สุจริตของผู้บริหาร

บรรยากาศวันรับมอบตัวและรายงานตัวนักเรียน 13-14 มิ.ย.2563

เตรียมการประเมิน สมศ. รอบ 4

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี

กิจกรรมเข้าค่ายบำเพ็ญประโยชน์

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า และต้อนรับปีใหม่ 2563

ร่วมกิจกรรมสักการะเจ้าแม่จามเทวีและงานฤดูหนาว จ.ลำพูน ประจำปี 2562

สอบนักธรรม ประจำปีการศึกษา 2562

กิจกรรมทัศนศึกษา

กีฬาสีภายใน

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน