ประวัติโรงเรียน

            โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา ก่อตั้งขึ้นด้วยความร่วมมือของข้าราชการและประชาชน ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน โดยได้สละกำลังทรัพย์ เพื่อซื้อที่ดินตั้งโรงเรียนขึ้นโดยมีท่านพระครูคำหมื่น  ปญญาวโร (พระครูปัญญาโรจนคุณ) และกำนันกองคำ อภิวงศ์งาม อดีตกำนันตำบลบ้านธิ สภาตำบลบ้านธิและชมรมครูและผู้ปกครองนักเรียน ปี 2520 เป็นกำลังสำคัญในการก่อตั้งจุดประสงค์เพื่อให้บุตร–ธิดา ของประชาชนในตำบลบ้านธิ และตำบลใกล้เคียง ได้รับการศึกษาดีขึ้น ทั้งยังเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองในการส่งบุตร–ธิดา เข้าไปศึกษาในตัวเมือง
          โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา มีเนื้อที่ทั้งหมด 23 ไร่ 1 งาน 20 ตารางวา ตั้งอยู่เลขที่ 100 หมู่ที่ 19 บ้านป่าตาล ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2519 โดยเปิดเรียนเป็นสาขาหนึ่งของโรงเรียนจักรคำคณาทร อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน มีอาคารชั่วคราวมุงแผก 1 หลัง เริ่มแรกมีนักเรียน 23 คนและด้วยความเสียสละอย่างสูงของคณะครูสังกัดสำนักงานประถมศึกษา จังหวัดลำพูนได้มาช่วยสอนจำนวน 3 ท่าน