ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน

                                                                                  logo pp

         สองมือประคองดอกบัว