ที่ตั้ง/แผนผัง

โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา
100 หมู่ 19 ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน 51180
โทรศัพท์ (053)501667 โทรสาร (053)501960

ขอเส้นทางไปที่ โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา


สภาพทางภูมิศาสตร์โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา  อำเภอบ้านธิ  จังหวัดลำพูน
ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์                                                   โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา มีตำแหน่งที่ตั้งอยู่ในพิกัดภูมิศาสตร์ที่
ละติจูต 12 องศา                                                                  
ที่ตั้งสัมพันธ์   โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองลำพูนและอยู่ตำบล บ้านธิ เมื่อพิจารณา อานาเขตติดต่อแล้วพบว่า
  ทิศเหนือ                              ติดต่อเขตอำเภอสารภี อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่และตำบลห้วยยาบจังหวัดลำพูน
  ทิศตะวันออก ติดต่อเขตอำเภอสันกำแพงเชียงใหม่และเขตอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูน
  ทิศใต้ ติดต่อตำบลมะเขือแจ้อำเภอเมืองจังหวัดลำพูน
  ทิศตะวันตก ติดต่อตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองจังหวัดลำพูน

ภูมิประเทศ

                โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยาตั้งอยู่ในแอ่งจังหวัดเชียงใหม่–ลำพูนลักษณะเป็นที่ราบอยู่สูงจากระดับ น้ำทะเลประมาณ 300 เมตร อยู่ระหว่างลำน้ำกวงกับภูเขาผีปันน้ำด้านตะวันตก ตามหลักฐานทางธรณีคาดว่าเป็นที่ราบ ที่เกิดขึ้นในยุค ควอเทอร์นารี ซึ่งจะมีอายุในช่วง 1 ล้านปี ถึง 10 ล้าน ปีที่ผ่านมา เป็นที่ราบตะกอนที่ลำน้ำพามาทับถม จะมีทั้ง กรวดแม่น้ำ ทราย ดินเหนียวและดินโคลน และบริเวณที่ตั้งของโรงเรียนไปจรดขอบของทิวเขาผีปันน้ำจะเป็นลาน ที่พักตะกอนระดับต่ำ จึงทำให้ด้านตะวันออกของโรงเรียนจะสูงขึ้นเรื่อยๆ ไปจนถึงทิวเขาผีปันน้ำส่วนด้านตะวันตกของที่ ตั้งโรงเรียนจะค่อยๆ ลดต่ำลงจนถึงลำน้ำกวง แม่น้ำที่สำคัญของพื้นที่นี้คือ น้ำแม่ธิ เป็นลำน้ำที่น้ำไหลไม่สม่ำเสมอ จะแล้งและแห้งขอดในหน้าแล้ง แต่ปัจจุบันได้มีการสร้างอ่างเก็บน้ำแม่ธิ ที่บ้านดอยเวียงให้ชาวบ้านในอำเภอได้ ใช้น้ำสำหรับทำการเกษตรในหน้าแล้ง