พิธีถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว


วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 - รับชม : 17 ครั้ง