12 สิงหาคม 2565 ร่วมพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมมหาราชชนนีพันปีหลวง


วันที่ 12 สิงหาคม 2565 - รับชม : 19 ครั้ง